Przejdź do treści
Baner 2
Przejdź do stopki

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Treść

Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 51 oraz art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2022.633 z późn. zm.) SPZPOZ w Muszynie informuje, że posiada zużyte i zbędne środki majątku ruchomego wymienione w poniższym załączniku.

Załacznik o ogłoszeniu

 

50451