Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Misja

Treść

Stawiamy sobie za  cel zapewnienie jak najwyższego poziomu usług zdrowotnych mieszkańcom Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz osobom mieszkającym poza tym terenem, ale zgłaszającym się do nas w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Z tego też powodu personel zakładu stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, staramy się aby standard pomieszczeń i sprzętu medycznego spełniał wymagane kryteria, a zakres usług był coraz szerszy.

83036