Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ważne informacje

Treść

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Wynikają one z unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (tzw. RODO). Nowe przepisy przyjete zostały w formie rozporządzenia, co oznacza, że jest ono bezpośrednio stosowane w krajach członkowskich. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz nakładają nowe obowiązki m.in. na placówki medyczne.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami zamieszczonymi poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PACJENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ ROZMÓW TELEFONICZNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZONEGO PROFILU PLACÓWKI NA FACEBOOKU

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy do Państwa wiadomości Regulamin organizacyjny naszej jednostki.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego

Regulamin organizacyjny

Załącznik Nr 1 Schemat struktury organizacyjnej SPZPOZ w Muszynie

 

 

 

 

 

83036