Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dotacje unijne

Treść

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr 1098/2022 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o przyznanie grantu otrzymał dofinansowanie w ramach projektu „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3 – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”, który realizowany jest  w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne W Regionie Typ Projektu H.

W ramach realizacji niniejszego grantu placówka SPZPOZ w Muszynie zostanie doposażona w sprzęt i wyposażenie niezbedne do realizacji świadczeń zdrowotnych (m.in. aparat EKG, kardiomonitor, spirometr, inhalatory, ciśnieniomierze elektroniczne, termometry), a także doposażone zostanoą stanowiska pracy personelu meducznego w środki ochrony indyiwdualnej (rękawice, maseczki ochronne, fartuchy, podkałady).

 

          

 

 
 
83036