Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Treść

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej realizowane są we współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową i obejmują pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

Minimalny czas opieki bezpośredniej nad jednym pacjentem wynosi 1,5 godziny dziennie, nie mniej niż 4 dni w tygodniu. Opieka pielęgniarska obejmuje dni od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 20.00 oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie także soboty, niedziele i dni ustawowo wolne. Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.

Ocena jego stanu zdrowia odbywa się co miesiąc przez pielęgniarkę. W przypadku gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel MOW NFZ nie finansuje dalszej opieki.

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:

- Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub,

- Wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych oraz

- Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej i konieczność wykonania przynajmniej jednego z wyżej wymienionych świadczeń pielęgniarskich.(tekst ze strony NFZ-u)

 

W naszym ośrodku zdrowia pacjentami w ramach PODD opiekują się Panie pielęgniarki:

Monika Bołoz – tel. kontaktowy 533 312 167

Wiesława Koczur – tel. kontaktowy 533 312 166

Agata Rams – tel. kontaktowy 533 312 164

83036