Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Treść

Co należy zrobić, aby potwierdzić prawo do świadczeń?

Dorosły:
W celu potwierdzenia prawa do świadczeń, pacjent musi podać w rejestracji swój numer PESEL i okazać jeden z dokumentów: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

Dziecko do ukończenia 3 miesięca życia:
W przypadku dziecka, które nie ukończyło 3 miesięcy i nie posiada numeru PESEL, przy rejestracji należy podać swój numer PESEL.

Dziecko do 18 roku życia:
Dzieci w wieku szkolnym - do 18 roku życia, muszą mieć aktualną legitymację szkolną.
 

Co zrobić, gdy NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń zdrowotnych?

Jeśli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, przedstawiając dokumenty papierowe, takie jak: zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli nie posiadasz tych dokumentów, możesz złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Oświadczenie to powinno zawierać: imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, podstawę prawną do świadczeń, np. umowa o pracę, emerytura, numer PESEL oraz rodzaj dokumentu, którym potwierdzono tożsamość u lekarza.

83036