Przejdź do treści
Przejdź do stopki

O nas

Treść

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność w budynku przy ul. Zefirka 6 w Muszynie oraz w jego filii Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Żegiestowie.

W ramach podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oferujemy pacjentom dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrrowtnych w poniższych zakresach:

- podstawowej opieki zdrowotnej,

- pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

- poradni ginekologiczno-położniczej

- poradni rehabilitacyjnej

- fizjoterapii ambulatoryjnej.

Pacjentom, którzy zaufali nam i wybrali kompleksową podstawową opieką zdrowotną zapewniamy możliwośc bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: diabetologiem, endokrynologiem, dermatoloologiem oraz otolaryngiem. W trosce o najmłodsze pokolenie zapewniamy opiekę pielęgniarek szkolnych we wszystkich szkołach położonych w mieście i gminie Muszyna.

83036