Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Konkurs ofert: Prace protetyczne

Treść

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania prac protetycznych.

Termin realizacji: 2 lata

Termin składania ofert: 06.06.2019 r. do godz. 12.00

Dokumenty dotyczące konkursu znajdują się poniżej w załącznikach:

Ogłoszenie o konkursie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oferta cenowa

Załącznik Nr 3 - Oświadczenia

Załącznik Nr 4a - Projekt umowy

Załącznik Nr 4b - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 4c - Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 5 - Warunki gwarancji

 

84565